Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  1. Grafy - Vytvorenie grafu