Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  1. Excel z čoho sa skladá? Predstavenie prostredia