Ibiwvunqpwcp0cfyutcc

TEST z Excelu online - na pracovný pohovor

Vzorový test z pracovného pohovoru z Excelu. v zadaní nájdete 7 úloh na najčastejšie veci na pohovore a 10 videí s riešeniami, ktoré sú voľne dostupné. :)

Vyskúšajte si náš ukážkový test na pracovný pohovor z Excelu, ktorý bol vytvorený pre reálnu firmu na testovanie pohovoru.
Otestujte si svoje vedomosti a zistite, či by ste boli na pohovore úspešní :)

Tento kurz / test je voľne dostupný pre všetkých a je bez poplatku.


Naše Excel kurzy v ponuke:

Excel kurz - kompletný
VBA kurz - programovanie v Exceli
Excel kurz - kontingenčné tabuľky
Excel kurz - funkcie a vzorce
Váš lektor


Michal Šurina
Michal Šurina

Michal je špecialista na aplikácie z balíka Microsoft Office, hlavne Excel, Word, PowerPoint, Access a Outlook.

Dlhodobo sa venuje programovaniu vo VBA (Visual Basic for Applications). Ovláda a zabezpečuje aj tvorbu webových stránok v CMS systéme Wordpress. Michal sa tiež venuje nastavovaniu klientskych PPC reklám v Google Adwords. Počítačovým školeniam a kurzom pre verejnosť a firmy sa venuje už od roku 2008. Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.