Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  1. Aké automatické rady a zoznamy existujú?